زبان: فارسی

نویسنده: سجاد
کیانفر

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 81


حجم کتاب: 4.38 مگابایت

توضیحات
2500 لغت اصیل ترکی
فرهنگ لغت فوق
العاده ترکی به فارسی